Hosszú távú kurzusok

Gyere és csatlakozz az Arkki izgalmas hosszú távú kurzusaihoz!

A kreativitás, a magasabb rendű gondolkodás, a rugalmasság és más alapvető 21. századi készségek fejlesztését célzó, építészeti és tervezési projekteken keresztül az Arkki heti kurzusai úgy vannak kialakítva, hogy integrálják a S.T.E.A.M. (tudomány, technológia, mérnöki tudományok, művészetek és matematika), a humán és társadalomtudományi tantárgyak tanulását és alkalmazását.

A szakmai díjakkal kitüntetett Arkki program átfogó, hosszú távú tananyagot kínál, amely az építészetre és a formatervezésre épül. Az Arkki program 4-19 éves korú gyermekeket és fiatalokat céloz meg.

Az aprólékosan megtervezett kézzelfogható (hands-on) projektalapú feladatok célja, hogy a gyerekek olyan élethosszig tartó készségekre tegyenek szert, mint a kreativitás a komplex problémamegoldó képesség, a kritikus gondolkodás, az együttműködés, a kommunikáció és a rugalmasság.

A teljes Arkki tanterv 30 egymásra épülő modult tartalmaz 300 folyamatos fejlődést biztosító projekttel, amelyek lehetővé teszik a gyermekek és fiatalok számára, hogy összesen 1500 órán keresztül alkossanak és fejlesszék kreativitásukat. Minden egyes projekt egy egyedi, érdekes és játékos kísérlet, amelyben a diákok a tervezői gondolkodást (design thinking) alkalmazzák, és a S.T.E.A.M. (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, művészetek és matematika) és más tantárgyi ismereteket integrálják a befejezéshez. Különböző eszközökkel és anyagokkal dolgozva fejlesztik “kreativitás-szókincsüket” és “alkotói gondolkodásmódjukat”.

Légy tervező, alkotó és feltaláló kézzelfogható építészeti és tervezési tevékenységeken keresztül!

Játék és alkotás

A “Játék és alkotás” programban a legkisebbek játékos tanulással fedezik fel a környező világot.

A tananyag úgy van kialakítva, hogy támogassa a gyermekekben a belső késztetést az elszánt kísérletezésre és játékos feladatmegoldásra.

A gyerekek megismerkednek a vizuális környezetünk alapelemeivel; a színekkel, a fénnyel és a formákkal. Kulcsfontosságú szerepet kap a fejlődésükben, hogy megtanulják megfigyelni a környezetüket és elsajátítják az állandó kérdésfeltevés képességét.

Felfedezők

A “Felfedezők” program megismerteti a gyerekeket a építészet alapelemeivel, valamint a kreatív és kritikai gondolkodás (critical thinking) folyamatával.

A projekteket indító gyűjtőmunka, majd a tervezés folyamata és végül az elképzelések háromdimenziós építészeti modellekbe való átültetése teret nyit a gyerekek képzelőerejének és lehetőséget ad az állandó kísérletezéssel való tesztelésnek, akármilyen őrült ötletről legyen is szó

A projektek között szerepel toronyépítés, templomhomlokzat-tervezés, árnyjáték-bábszínház és sok más izgalmas feladat, melyek mind hozzásegítik a gyerekeket, hogy pontosabban és átfogóbban érzékeljék a környezetüket a színek, formák, szerkezetek valamint az építészeti és városi tér tekintetében egyaránt.

A projektek végén a tanulók hazavihetik a makettjeiket és gyarapíthatják a modellgyűjteményüket!

Arkki Hungary
Kísérletezők

A “Kísérletezők” program izgalmas és kihívást jelentő építészeti projekteket kínál, amelyek során a diákok a tervezési folyamatot és a technológiai megoldásokat különböző nézőpontokból veszik szemügyre.

Az átfogó szemléletű feladatok a magasabb rendű gondolkodási képességek (HOT skills) gyakorlására ösztönöznek, és különböző egyéb tantárgyakat érintenek, mint a matematika, a történelem, a földrajz és a biológia. Ezekben a modulokban bevezetésre kerül a fenntartható fejlődés fogalma. A diákok a tárgyak, anyagok, valamint nagyobb egységek tanulmányozásán keresztül merülnek el az építészet és a formatervezés világában. A program során a gyerekek térrácsokra épített üveggolyó pályát, optikai illúziókra épülő- és a természet inspirálta alkotásokat készíthetnek, miközben különböző tervezési módszereket, kreatív gondolkodást sajátítanak el, valamint megismerkednek számos modellező anyaggal és eszközzel.

A projektek végén a tanulók hazavihetik a makettjeiket és gyarapíthatják a modellgyűjteményüket!

Alkotók

Az “Alkotók” program STEAM & BEYOND (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, művészetek és matematika valamit a humán tárgyak és a társadalomtudomány) tárgyakat építészeti jelenségeken keresztül tanítja.

A készségeket és ismereteket komplex valós jelenségekre alkalmazzuk, így a tanulási élmény kézzelfoghatóbbá és hatékonyabbá válik.

A csoportos tervezési projektek és egyéni munka során egyaránt fejlődnek a diákok fejlett készségei, mint például a tervezői gondolkodás és az együttműködés képessége.

Az éves munkát végigkíséri a projektmenedzsment elsajátítása: a diákok gyűjtőmunkát végeznek, új információt kapcsolnak a meglévőhöz és fejlesztik az alkotói képességüket.

A program során hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, és figyelmet fordítunk a fenntartható fejlődés ökológiai, kulturális, társadalmi és gazdasági dimenzióira.

Feltalálók

A “Feltalálók” haladó tanulmányi program tökéletes színtér a korábban megszerzett tudás bemutatására és a személyes elképzelések továbbfejlesztésére fiatal tervezőként. A hatalmas tudásbázis megalapozza az építészet finomabb elemeivel való kísérletezést, a munka pedig arra ösztönöz, hogy folyamatosan kérdezzünk!

A program során a diákok feladata, hogy még tudatosabban legyenek jelen az őket, körülvevő jelenségek spektrumában. A program fejleszti a korábban tanultak alkalmazásának képességét. A feladatok elvégzéséhez elengedhetetlen az innovatív problémamegoldáshoz szükséges lehetőségek vizsgálata.

A diákok elérik, hogy ötleteiket felelősségteljesen és önállóan képviseljék kialakítva ezáltal egy egyéni tervezői hozzáállást.